LLC Aurangabad

सर्वांना सहकार्य करण्यासाठी

VIMP Mail

प्रिय केंद्र समन्वयक,

सन २०१३ साठी आपल्या केंद्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी आपण सोलर मधून पूर्ण करावयाची माहिती आपल्याला ईमेल द्वारे कळविण्यात आलेली आहेच. केंद्र नूतनीकरणाचा प्रोसेस फ्लो MS-CIT Center Renewal Process 2013.pdf या फाईल मध्ये दिलेला आहे. विविध प्रकारची कामे करण्यासाठीच्या तारखा Activity Calendar Center Renewal 2013.xlsx या फाईल मध्ये दिलेल्या आहेत (या तारखांचे पालन करावे व त्या वाढविण्यासाठी विनंती करू नये.)

तसेच MS-CIT Business Plan For The Year 2013.xlsx या फाईल मध्ये आपण सन २०१३ मध्ये जानेवारी ते नोवेंबर या प्रत्येक महिन्यात सुरु होणारी प्रत्येक बॅच कोणकोणत्या माध्यमातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची असेल याचे स्पष्टीकरण द्यावयाचे आहे. सदरील फाईलमध्ये पहिल्या शीट मध्ये आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. दुसरी शीट जानेवारी महिन्यातील कोणकोणत्या माध्यमातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची असेल याच्या उदाहरणासाठी दिलेली आहे. या उदाहरणाचा अभ्यास करून आपण तिसरी शीट (Monthly Plan) तयार करावयाची आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर चौथ्या शीटचे प्रिंट काढावयाचे आहे. त्यावर आपल्या केंद्राचा शिक्का मारावा व आपली सही करावी. एल एल सी कडे येताना एक्सेल फाईलची सॉफ्ट कॉपी व चौथ्या शीटचे प्रिंट घेऊन यावे. एल एल सी बरोबर चर्चा झाल्यानंतरच सही व शिक्का घेऊन फाईलचे अपलोडिंग करावे.

MS-CIT Business Plan For The Year 2013.xlsx या फाईल मध्ये माहिती भरताना –

१. स्वत: अभ्यास करून माहिती भरा. इतर केंद्रांची माहिती भरू नका.

२. आवश्यकता असल्यास तालुका लीड सेन्टरच्या समन्वयकाची मदत घ्या.

३. मागील वर्षातील विद्यार्थ्यांची माहिती तुमच्या सोलर लोगिन मधून घ्या.

४. आपण एल एल सी मध्ये याची संपूर्ण चर्चा करणार आहोत याची जाणीव ठेवा.

आपल्यासाठीच्या तारखा संपल्यानंतर केंद्रनिहाय बैठकीचे आयोजन एल एल सी मध्ये करण्यात आलेले आहे. या बैठकीत प्रत्येक केंद्र समन्वयकासोबत वैयक्तिक चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीला येण्यापूर्वी आपण सदरील ईमेल सोबत दिलेल्या Business Plan for ALC.xlsx या एक्सेल फाईल मध्ये आवश्यक माहिती भरून त्याचे प्रिंट सोबत आणावयाचे आहे.

बिझनेस प्लान २०१३

१. या एक्सेल फाईल मध्ये मराठी लिहिण्यासाठी Google Input Tools चा वापर केलेला आहे.

२. एक्सेल फाईल चे पेज सेटअप Top – 0.75, Bottom – 0.75, Left – 0.25, Right – 0.25 याप्रमाणे ठेवावे.

३. तुम्ही फक्त निळ्या रंगातील माहिती भरावयाची आहे.

४. पेज क्र. १ मध्ये तुम्ही २०१२ मधील एम एस सी आय टी व इतर कोर्सेस / सर्विसेस मधून मिळवलेल्या व्यवसायाची माहिती द्यावयाची आहे.

५. पेज क्र. २ मध्ये तुमची २०१२ मधील केंद्रासाठी केलेल्या खर्चाची माहिती आहे. तसेच शिल्लक रक्कम व इतर काही माहिती तुम्ही भरावयाची आहे.

६. तुम्हाला २०१३ मधील जानेवारी ते नोव्हेंबर या महिन्यात किती प्रवेश होतील, इतर कोर्सेस व व्यवसायातून केंद्राचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही करणार असलेल्या मार्केटिंग विषयी विचार करून यायचे आहे. खर्च व इतर उत्पन्नाची फाईल तुम्ही आमच्या सोबत किंवा कुनासोबतच शेअर करायची नाही तुमच्या केंद्राच्या परिसरातील शाळा, महाविद्यालये, ट्युशन क्लासेस या ठिकाणी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची संख्या तसेच वाचनालय, महिला मंडळे, क्लब्स, बाजारपेठ याचीही माहिती घेऊन एल एल सी कडे यायचे आहे.

७. तसेच सन २०१२ मध्ये तुमच्या केंद्रासाठी तुम्ही वैयक्तिकरीत्या केलेल्या मार्केटिंग मटेरीअलची सँपल आणावयाची आहेत.

ही बैठक पुढील वर्षाच्या बिझनेस प्लॅन साठी असल्यामुळे खूप महत्वाची आहे. या बैठकीला केंद्र समन्वयकांनी स्वतः उपस्थित राहावे.

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

D.S.A.N. Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd

Near Dipali Hotel, 1st Floor, Pl.No. 9,

Maya Nagar, N-2, CIDCO, Aurangabad – 431003 ;

Å 0240 – 2470333, 2470289, È8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

Think before you print!!!

MS-CIT Center Renewal Process- 2013.pdf

Activity Calendar_Center_Renewal_2013 .xlsx

MS-CIT Business Plan For The Year 2013.xlsx

Business Plan For ALC.XLSX

Advertisements

Single Post Navigation

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: