LLC Aurangabad

सर्वांना सहकार्य करण्यासाठी

एप्रिल महिन्याच्या विद्यार्थ्यांची माहिती दुरुस्त करण्याची लिंक 04/05/2013

प्रिय समन्वयक,

आपल्याला मुद्दाम आठवण द्यावीशी वाटते की दि. 04/05/2013 ला MS-CIT एप्रिल महिन्याच्या विद्यार्थ्यांची माहिती दुरुस्त करण्याची लिंक बंद होत असून नंतर आपल्याला कुठलाही बदल करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

सदिच्छांसह,

निलेश झाल्टे,

देव सिद्ध अस्सीम निर्मिती प्रा.लि.

लोकल लीड सेंटर, औरंगाबाद.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

D.S.A.N. Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd

Near Dipali Hotel, 1st Floor, Pl.No. 9,

Maya Nagar, N-2, CIDCO, Aurangabad – 431003 ;

Ph. No. 0240 – 2470333, 2470289, Mo. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: LLC Aurangabad <llcaurangabad@mkcl.org>
Sent: Mon, 29 Apr 2013 18:49:21
To: “llcaurangabad@mkcl.org” <llcaurangabad@mkcl.org>, “siddharthpatil1@yahoo.com” <siddharthpatil1@yahoo.com>, “prashantt2859@gmail.com” <prashantt2859@gmail.com>, “azadinfotech@yahoo.in” <azadinfotech@yahoo.in>, “mauli26computer@rediffmail.com” <mauli26computer@rediffmail.com>, “megacomputercentre@yahoo.com” <megacomputercentre@yahoo.com>, “shigraf@sify.com” <shigraf@sify.com>, “kankepatil@gmail.com” <kankepatil@gmail.com>, “meritcomp@rediffmail.com” <meritcomp@rediffmail.com>, “micromax_education@rediffmail.com” <micromax_education@rediffmail.com>, “yogeshpatil1188@yahoo.in” <yogeshpatil1188@yahoo.in>, “yogesh_dhotre@rediffmail.com” <yogesh_dhotre@rediffmail.com>, “newmaitree.ckt@gmail.com” <newmaitree.ckt@gmail.com>, “newmaitree.jdw@gmail.com” <newmaitree.jdw@gmail.com>, “sadashiv_nmc@yahoo.co.in” <sadashiv_nmc@yahoo.co.in>, “newmediachannel@gmail.com” <newmediachannel@gmail.com>, “narayan_khomne@rediffmail.com” <narayan_khomne@rediffmail.com>, “kishor_chawala@yahoo.com” <kishor_chawala@yahoo.com>, “orbit.computer.institute@gmail.com” <orbit.computer.institute@gmail.com>, “overtech_ambhai@yahoo.com” <overtech_ambhai@yahoo.com>, “param16210050@rediffmail.com” <param16210050@rediffmail.com>, “pariwartan12_sun@yahoo.com” <pariwartan12_sun@yahoo.com>, “pariwartan_com12@yahoo.co.in” <pariwartan_com12@yahoo.co.in>, “pariwartan.computers@gmail.com” <pariwartan.computers@gmail.com>, “comradekhillare@gmail.com” <comradekhillare@gmail.com>, “sachinpatil_2151@rediffmail.com” <sachinpatil_2151@rediffmail.com>, “shaikh.mahejabeen4@gmail.com” <shaikh.mahejabeen4@gmail.com>, “rsbunage@yahoo.co.in” <rsbunage@yahoo.co.in>, “vishnu.58g@gmail.com” <vishnu.58g@gmail.com>, “mandardate@yahoo.com” <mandardate@yahoo.com>, “sunil_birare@rediffmail.com” <sunil_birare@rediffmail.com>, “bsanjay23@gmail.com” <bsanjay23@gmail.com>, “pragati_comp@yahoo.co.in” <pragati_comp@yahoo.co.in>, “mast.v@rediffmail.com” <mast.v@rediffmail.com>, “santoshpeherkar@gmail.com” <santoshpeherkar@gmail.com>, “santoshpeherkar@yahoo.in” <santoshpeherkar@yahoo.in>, “e.nutand@gmail.com” <e.nutand@gmail.com>, “balukachkure@gmail.com” <balukachkure@gmail.com>, “prernathergaon@gmail.com” <prernathergaon@gmail.com>, “primecomps@gmail.com” <primecomps@gmail.com>, “sk.zia.ahmed@gmail.com” <sk.zia.ahmed@gmail.com>, “princedeogaon@rediffmail.com” <princedeogaon@rediffmail.com>, “rajesh_uplikar@yahoo.com” <rajesh_uplikar@yahoo.com>, “amankape9@gmail.com” <amankape9@gmail.com>, “stg_aurangabad@rediffmail.com” <stg_aurangabad@rediffmail.com>, “deepathakur21@gmail.com” <deepathakur21@gmail.com>, “refreshcomputer@rediffmail.com” <refreshcomputer@rediffmail.com>, “mmore@sify.com” <mmore@sify.com>, “rgminfotech@yahoo.com” <rgminfotech@yahoo.com>, “anils.pink@gmail.com” <anils.pink@gmail.com>, “pradip.bhosale117@gmail.com” <pradip.bhosale117@gmail.com>, “ganeshyadavarao@rediffmail.com” <ganeshyadavarao@rediffmail.com>, “b.moralkar8@gmail.com” <b.moralkar8@gmail.com>, “vijetacompu7@gmail.com” <vijetacompu7@gmail.com>, “sbcomputer11@gmail.com” <sbcomputer11@gmail.com>, “somnathdhotre77@gmail.com” <somnathdhotre77@gmail.com>, “ganesh.mistari@rediffmail.com” <ganesh.mistari@rediffmail.com>, “mrpandav@rediffmail.com” <mrpandav@rediffmail.com>, “salveankush@gmail.com” <salveankush@gmail.com>, “siddharthpatil1@gmail.com” <siddharthpatil1@gmail.com>, “llcjalna@mkcl.org” <llcjalna@mkcl.org>, “llcparbhani@mkcl.org” <llcparbhani@mkcl.org>, “ajaypatil_10473@rediffmail.com” <ajaypatil_10473@rediffmail.com>, “prashantcomtech@gmail.com” <prashantcomtech@gmail.com>, “santoshpatil.midds@gmail.com” <santoshpatil.midds@gmail.com>, “alccyber@gmail.com” <alccyber@gmail.com>, “kmahesh92@rediffmail.com” <kmahesh92@rediffmail.com>, “baiit@rediffmail.com” <baiit@rediffmail.com>, “poorvaicd@gmail.com” <poorvaicd@gmail.com>, “rlcaurangabad@mkcl.org” <rlcaurangabad@mkcl.org>
Cc: “eklavyasatara@yahoo.co.in” <eklavyasatara@yahoo.co.in>, “espeeinfo@rediffmail.com” <espeeinfo@rediffmail.com>, “shaikhmohseen91@rediffmail.com” <shaikhmohseen91@rediffmail.com>, “ms_computer79@yahoo.com” <ms_computer79@yahoo.com>, “jytpardeshi@rediffmail.com” <jytpardeshi@rediffmail.com>, “a_aslam2004@rediff.com” <a_aslam2004@rediff.com>, “pallavisd12@rediffmail.com” <pallavisd12@rediffmail.com>, “geniusco_soft@yahoo.com” <geniusco_soft@yahoo.com>, “sujchauhan@gmail.com” <sujchauhan@gmail.com>, “giritaracomp@gmail.com” <giritaracomp@gmail.com>, “jssaurangabad@yahoo.com” <jssaurangabad@yahoo.com>, “global_abad@yahoo.com” <global_abad@yahoo.com>, “kawadenitin73@yahoo.in” <kawadenitin73@yahoo.in>, “education.aurangabad@gmail.com” <education.aurangabad@gmail.com>, “guru_007k@rediffmail.com” <guru_007k@rediffmail.com>, “gurukrupa4u@hotmail.com” <gurukrupa4u@hotmail.com>, “tlc.aurangabad.paithan@mkcl.org” <tlc.aurangabad.paithan@mkcl.org>, “habibiyainstitute@yahoo.co.in” <habibiyainstitute@yahoo.co.in>, “SUNITAKAWALE@GMAIL.COM” <SUNITAKAWALE@GMAIL.COM>, “jitutarte@rediffmail.com” <jitutarte@rediffmail.com>, “shivngs@yahoo.co.in” <shivngs@yahoo.co.in>, “igm_aur@yahoo.co.in” <igm_aur@yahoo.co.in>, “info.com647@gmail.com” <info.com647@gmail.com>, “vkthorat93@gmail.com” <vkthorat93@gmail.com>, “infosys8waluj@yahoo.co.in” <infosys8waluj@yahoo.co.in>, “innovative0052@gmail.com” <innovative0052@gmail.com>, “ankushkale.2008@rediffmail.com” <ankushkale.2008@rediffmail.com>, “itsaurangabad@gmail.com” <itsaurangabad@gmail.com>, “sachin_p2010@rediffmail.com” <sachin_p2010@rediffmail.com>, “nitinghuge99@gmail.com” <nitinghuge99@gmail.com>, “jeetgroup@yahoo.com” <jeetgroup@yahoo.com>, “spj2001@yahoo.com” <spj2001@yahoo.com>, “umeshpandure@yahoo.co.in” <umeshpandure@yahoo.co.in>, “poojapatilpkp@gmail.com” <poojapatilpkp@gmail.com>, “rdwani123@rediffmail.com” <rdwani123@rediffmail.com>, “niranjandevare@rediffmail.com” <niranjandevare@rediffmail.com>, “lapnet.computers@gmail.com” <lapnet.computers@gmail.com>, “sandeep_gci@hotmail.com” <sandeep_gci@hotmail.com>, “aparanags@yahoo.co.in” <aparanags@yahoo.co.in>, “logic123_jitu@sify.com” <logic123_jitu@sify.com>, “raje_manoj@yahoo.co.in” <raje_manoj@yahoo.co.in>, “mahajanrr@hotmail.com” <mahajanrr@hotmail.com>, “micd-2007@hotmail.com” <micd-2007@hotmail.com>, “sktmced@gmail.com” <sktmced@gmail.com>, “maitree_comp_jay@yahoo.com” <maitree_comp_jay@yahoo.com>, “majestic_academy@rediffmail.com” <majestic_academy@rediffmail.com>, “sanjayware11@rediffmail.com” <sanjayware11@rediffmail.com>, “pariwartan.satara@gmail.com” <pariwartan.satara@gmail.com>, “myvidyarthi@gmail.com” <myvidyarthi@gmail.com>
Subject: एप्रिल महिन्याच्या विद्यार्थ्यांची माहिती दुरुस्त करण्याची लिंक 30 एप्रिल 2013

प्रिय समन्वयक,

आपल्याला मुद्दाम आठवण द्यावीशी वाटते की उद्या दि. 30 एप्रिल 2013 ला MS-CIT एप्रिल महिन्याच्या विद्यार्थ्यांची माहिती दुरुस्त करण्याची लिंक बंद होत असून नंतर आपल्याला कुठलाही बदल करता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

सदिच्छांसह,

निलेश झाल्टे,

देव सिद्ध अस्सीम निर्मिती प्रा.लि.

लोकल लीड सेंटर, औरंगाबाद.

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ

Advertisements

Single Post Navigation

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: