LLC Aurangabad

सर्वांना सहकार्य करण्यासाठी

Easy Award मधून रु.८०००/- कमविण्याची सुवर ्ण संधी : सविस्तर माहिती

प्रिय समन्वयक,

सप्रेम नमस्कार,

आपल्या सर्वांना कळविण्यात आनंद होतो कि आपल्या विद्यार्थ्यांना Easy Award मधून रु.८०००/- कमविण्याची सुवर्ण संधी MKCL उपलब्ध करून दिलेली आहे

· सदर स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना सोबत जोडलेल्या केंद्रावर दिनांक ०७ किंवा 08 डिसेंबर २०१५ रोजी केंद्रांनी दिलेल्या वेळेप्रमाणे एक CET परीक्षा द्यावी लागेल

· या परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचा एक प्रोजेक्ट ( एक नवीन बोर्ड डिजाईन करणे, Tally मध्ये अकाऊंट लिहणे, वेबसाईट तयार करणे, ई.) निवडावा लागेल.

· निवडलेला प्रोजेक्ट ठराविक कालावधी मध्ये आणि MKCL ने ठरवून दिलेल्या Quality प्रमाणे पूर्ण करावा लागेल

· प्रोजेक्ट ज्या संस्थेचा असेल त्यांना समाधानकारक झाल्या नंतर तो पूर्ण मानल्या जाईल

· प्रोजेक्ट पूर्ण करतांना अडचण आल्यास MKCL ची टीम विद्यार्थ्याला मदत करेल परंतु त्या मदतीचे काही पैसे वजा केल्या जातील (त्या विद्यार्थ्याला माहित नसलेले परंतु महत्वाचे Software ची वैशिष्ट्ये यातून त्याला शिकता येणार आहे आणि आपल्या कोर्सची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकेल)

· हे पैसे त्याला MKCL कडून मिळतील

आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा

सदिच्छांसह,

निलेश झाल्टे
एल.एल.सी. औरंगाबाद

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित.
९,माया नगर,एन-२,सिडको,औरंगाबाद-४३१००३

फोन.: ०२४०-२४७०३३३, २४७०२८९ मो. ८२७५३१९७९७
llcaurangabad| www.llcaurangabad.wordpress.com

Exam Center Details of Easy Award Test.xlsx

EASY FAQs.docx

EASY पारितोषिके.pdf

Advertisements

MS-CIT December-2015 Exam Event: Fresh Learner Data Processing

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 3:30 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: MS-CIT December-2015 Exam Event: Fresh Learner Data Processing

Dear All

This is with reference to Fresh Learners Data processing by MSBTE for MS-CIT December-2015 Exam Event.

MSBTE is in phase of processing of fresh learner data of following batches for MS-CIT December-2015 Exam event:

· June 2015 (6 month batch)

· July 2015 (5 month batch)

· August 2015 (4 month batch)

· September 2015 (3 month batch)

· October 2015 (2 month batch)

Important Dates:

Last date to re-upload corrected data by ALC for MSBTE rejected fresh learners is 05.00 PM, December 01, 2015.

Last date to process learners data by MSBTE: 05.00 PM December 02, 2015.

Important Note:

· In case learner status is Not Processed Or MSBTE Pending, kindly ensure if the photo and/or sign of that particular learner is available on SOLAR. The data is sent for MSBTE processing only if both Photo and Sign are available on SOLAR.

· MSBTE may not process the learner data multiple times. Hence, please ensure the good quality of photo/sign.

· MSBTE will not process any data after the deadline and the pending/rejected learners will not be eligible for the current exam event.

· Learners rejected on or after last day of MSBTE processing (for this exam event) will not be eligible for the current exam event.

· Please correct MSBTE rejected data well in advance to avoid the last minute issues

with regards,

LLC Aurangabad

MS-CIT December-2015 Exam Event : Re-examination/Exceptions Processing

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 3:32 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: MS-CIT December-2015 Exam Event : Re-examination/Exceptions Processing

Dear All

This is with reference to re-examination/exceptions processing for MS-CIT December-2015 Exam.

Failed/Absent learners from following MS-CIT batches can apply for re-examination in MS-CIT December-2015 Exam Event:

· MS-CIT January 2015 batch learners (2 & 3 months option)

· MS-CIT February 2015 batch learners (2, 3, 4, 5 & 6 months option)

· MS-CIT March 2015 batch learners (2, 3, 4, 5 & 6 months option)

· MS-CIT April 2015 batch learners (2, 3, 4, 5 & 6 months option)

· MS-CIT May 2015 batch learners (2, 3, 4, 5 & 6 months option)

· MS-CIT June 2015 batch learners (2, 3, 4 & 5months option)

· MS-CIT July 2015 batch learners (2, 3 & 4 months option)

· MS-CIT August 2015 batch learners (2 & 3 months option)

· MS-CIT September 2015 batch learners (2 months option)

Important Dates:

· Last date to apply learner for re-examination by ALC: 05.00 PM December 01, 2015.

· Last date to confirm learner through Advance Payment by ALC: 11.59 PM December 01, 2015.

The schedule for re-examination and exceptions learner data processing by MSBTE is as follows:

· Last date to re-upload corrected data for MSBTE rejected re-exam/exceptions learners by ALC: 05.00 PM December 01, 2015

· Last date to process learners data by MSBTE: 05.00 PM December 02, 2015

with regards,

LLC Aurangabad

Invitation for ‘भारतीय राज्यघटनेचे पंचप् राण’ 27 November , 5.30 pm

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 3:22 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: Invitation for ‘भारतीय राज्यघटनेचे पंचप्राण’ 27 November , 5.30 pm

प्रिय केंद्र समन्वयक,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्ष आणि यावर्षी पासून साजरा होणारा “संविधान दिन” याचे औचित्य साधून ‘भारतीय राज्यघटनेचे पंचप्राण’ या विषयावर MKCL तर्फे एक अभ्यासपूर्ण व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका या email सोबत देत आहोत. सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहावे आणि आपपल्या परिचयाच्या सर्व विद्यार्थी, पालक, मित्र-मैत्रिणी आणि इतरांना देखील आमंत्रित करावे ही विनंती.

with regards,

LLC Aurangabad

Event for 27 Nov 2015_Invitation card.pdf

November 2015 Exam Event : GTT, PFM & MS-ACIT Courses

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 3:29 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: November 2015 Exam Event : GTT, PFM & MS-ACIT Courses

Dear Network Partners,

This is with reference to November 2015 Exam Event for the following courses:

§ GTT Courses (BFSI, Retail Management, Selling Skills, CRM)

§ Personal Financial Management (PFM)

§ IT for Teachers (MS-ACIT)

Please find herewith the List of learners who are eligible for this exam event.

Examination of such learners have been scheduled from November 17 to 25, 2015.

· These learners need to give the Final examination in OES from the following link

· Link :

with regards,

LLC Aurangabad

Learner Eligible List Nov 2015 Exam Event.xlsx

MS-CIT Center Renewal Process 2016-Frequently Asked Questions

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Wednesday, November 18, 2015 3:20 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: MS-CIT Center Renewal Process 2016-Frequently Asked Questions

Dear Network Partners,

This is with reference to the MS-CIT Center Renewal Process 2016- FAQs.

Please find below solutions to frequently asked questions related to MS-CIT Center Renewal Process 2016

Sr No CPN Step Name Question Solution
1 Upload ALC Undertaking What is the format for undertaking? 1. Check attachment: Declaration by MS-CIT ALC for 2016.pdf

2. ALCs need to take print-out of this on their letterhead

2 Declaration of affidavit for non-addiction What is the format for undertaking? 1.Check attachment: Declaration for Non-Addiction.pdf

2.ALCs need to take print-out of this on their letterhead

3 Declare Various Facilities What is ALC AutoCad Design? Check attachment: Sample ALC AutoCAD Drawing.pdf
3 Declare Various Facilities What details need to be covered in AutoCAD design? 1. Single PDF file which will show ALC’s Floor Plan, furniture details, seating capacity (Classroom & Computer Lab)
2.There should be different floor plan for each floor

3. ALCs can use AutoCAD tool or any such tool for preparing this floor plan/design

4 Submit Bank Account Details What is the procedure? Submit Bank Account & PAN Details.pdf
Submit PAN Details
5 Submit Center Contact And Address Details What is Upload Center Seal Photo? ALC has to upload the image of ALC’s Seal/Stamp (शिक्का)
6 Submit EOI Why there is no link to submit EOI for renewal? 1.Those ALCs who have not yet fulfilled minimum admission criteria (100 for Urban & 50 for Rural) will not get EOI link yet.

2. MS-CIT Center Renewal 2016 EOI will be available in such ALC’s login after completion of requisite admission criteria.

7 Make EOI Payment How & When can I pay security deposit? Security Deposit payment links will be available after MS-CIT November 2015 batch admissions are closed.

with regards,

LLC Aurangabad

MS-CIT Center Renewal Process 2016.pdf

Declaration by MS-CIT ALC for 2016.pdf

Submit Bank Account & PAN Details.pdf

Declaration for Non-Addiction.pdf

Sample ALC AutoCAD Drawing.pdf

Interesting Tips and Tricks for learners

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Monday, November 16, 2015 2:08 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: Interesting Tips and Tricks for learners

प्रिय नेटवर्क समन्वयक,

आपणास कळवण्यास आनंद होतो आहे कि, MKCL आता Computer, eLearning, Science आणि General Tips & Tricks ची मालिका आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहे.

Computer व इतर गोष्टीतील Tips & Tricks ज्याचा उपयोग तुम्हाला रोजच्या कार्यात होऊ शकतो व ज्याच्या मुळे तुमचा अमूल्य वेळ फक्त वाचत नाही तर तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करण्याचा आनंद देखील मिळतो.

म्हणूनच आम्ही तुम्हाला काही Tips & Tricks देणार आहोत ज्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण करून त्यांच्याशी उत्तम संवाद साधण्यास तुम्हाला मदत होणार आहे.

या Tips & Tricks तुम्ही WhatsApp Groups, Facebook, Twitter, तुमची Website, तुम्ही केलेले Marketing Event, इत्यादि मध्ये Share करू शकता.

तुम्ही या Tips & Tricks प्रिंट करून सेंटर मध्ये देखील लाऊ शकता किंवा सेंटर मधील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास येईल अश्या प्रकारे वापरू शकता.

अशीच एक Tip या पत्राबरोबर जोडत आहोत.

तुमचा अभिप्राय कळविण्यासाठी कृपया खालील लिंक वर क्लिक करा.

http://goo.gl/forms/UR97t5Dusy

with regards,

LLC Aurangabad

MOM 2015 : Stage 1 Main Exam

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Tuesday, November 17, 2015 12:37 PM
To: alcaurangabad
Cc: Aurangabad_mi10@mkcl.org; Marketing Intern 22 Mi; Aurangabad_mi3@mkcl.org; Aurangabad_mi4@mkcl.org; Aurangabad_mi5@mkcl.org; Aurangabad_mi6@mkcl.org; Marketing Intern 27 Mi; Aurangabad_mi9@mkcl.org; Aurangabad MKCL; Aurangabad MKCL; Marketing Intern Mi1; Narendra Pandit; Narendra Sakhare; Siddharth Sir; Swapnil Jeughale
Subject: Fwd: MOM 2015 : Stage 1 Main Exam

Dear ALC Coordinators,

MOM 2015 Stage 1 Main Exam is now available in OES Exam.

The exam will be conducted in regular MKCL OES software which is currently used for Mastering series, SSC Practice Test, eTest, Mastering Typing etc.

Online Exam (OES) : November 15, 2015 to December 05, 2015.

Exam details:

1) There would be only 1 attempt for each student for this exam (No re-exam).

2) Marks : 100

3) Number of questions : 100

4) Duration : 120 minutes

Please ensure that your MKCL OES is updated to latest 2.9 version. If it is not updated, then you can update it using MKCL Updater now.

Steps to enable Main Exam:

1) Do OES Admin Login

2) Download Data from Synchronize Data menu. Event names are as below:

· MOM 2015 Stage 1 : Std 5

· MOM 2015 Stage 1 : Std 6

· MOM 2015 Stage 1 : Std 7

· MOM 2015 Stage 1 : Std 8

· MOM 2015 Stage 1 : Std 9

· MOM 2015 Stage 1 : Std 10

Please upload data at regular intervals & take OES database backup after completion of each exam slot.

MS-CIT Fees for the year 2016

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Tuesday, November 17, 2015 12:39 PM
To: alcaurangabad
Cc: Aurangabad_mi10@mkcl.org; Marketing Intern 22 Mi; Aurangabad_mi3@mkcl.org; Aurangabad_mi4@mkcl.org; Aurangabad_mi5@mkcl.org; Aurangabad_mi6@mkcl.org; Marketing Intern 27 Mi; Aurangabad_mi9@mkcl.org; Aurangabad MKCL; Aurangabad MKCL; Marketing Intern Mi1; Narendra Pandit; Narendra Sakhare; Siddharth Sir; Swapnil Jeughale
Subject: Fwd: MS-CIT Fees for the year 2016

Dear Network Partners,

This is with reference to MS-CIT Fees for the year 2016.

Please note that due to change in examination fee, MS-CIT course fees will change with effect from MS-CIT January 2016 batch.

Details about course fee will be communicated soon.

In the meantime, please do not print existing fee structure on marketing and promotional material which is to be used for the year 2016.

MKCL’s Corporate Recruitment Projects

Thanks and Regards,

Nilesh D. Zalte

LLC Aurangabad.

Dev Siddh Assim Nirmiti Pvt. Ltd.

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.

llcaurangabad| www.mkcl.org

Maharashtra Knowledge Corporation Ltd.
9, Maya Nagar, CIDCO, Near Dipali Hotel, Aurangabad.431001

Ph. No. 0240 2470333, 2470289, Mo. No. 8275319797

Website: llcaurangabad.wordpress.com

From: llcaurangabad MKCL [mailto:llcaurangabad@mkcl.org]
Sent: Monday, November 16, 2015 2:13 PM
To: alcaurangabad
Subject: Fwd: MKCL’s Corporate Recruitment Projects

Dear Network Partners,

This is with reference to MKCL’s Corporate Recruitment Projects.

MKCL is availing number of employment opportunities in Banking Sector under Corporate Recruitment Projects.

ALC will get share of Rs. 35/- per candidate (Inclusive of all Taxes), if the application form is filled from ALC’s login.

Grab this business opportunity and recruit candidates in available projects as listed below:

Ø HDFC Bank Sales Officer

Ø ICICI Bank Sales Officer

Ø Kotak Mahindra Bank Assistant Acquisition Manager

Ø ITM Corporate Sales Executive

Ø ITM Counselor

Ø Religare Finvest Relationship Manager (SME Lending)

Link for these recruitment is- http://bank.erecruitment.co.in/itm

with regards,

LLC Aurangabad

ALC Guide_Corporate Recruitment.pdf

ICICI Bank Sales Officer.pdf

ITM Corporate Sales Executive.pdf

ITM Counselor.pdf

Kotak Mahindra Bank Assistant Acquisition Manager.pdf

Religare Finvest Relationship Manager (SME Lending).pdf

HDFC Bank Sales Officer.pdf

Post Navigation